Období halštatských veršotepců

 

Pár veršů poletujících po alpských kopcích během naší letošní krátké dovolené v Hallstatu.

Sdílejte:

Napsat komentář